Servisné číslo 0949 256 799, 0904 646 932

Všeobecné obchodné podmienky pre ubytovanie

Podmienky predaja ubytovania

v hoteloch a rezortoch predávaných v CA Ján Nagy N TRAVEL, gen. L. Svobodu 6843, 927 05 Šaľa, IČO:  45992983 pokiaľ nie sú súčasťou balíka slúžieb.

Predaj ubytovania podlieha týmto podmienkam, pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak.

Po obdržaní potvrdenia rezervácie je klient povinný skontrolovať všetky údaje a nahlásiť akékoľvek nezrovnalosti do 24 hodín od potvrdenia rezervácie. Žiadne neskoršie reklamácie nebudú uznané.

Dátum vydania týchto podmienok 01.11.2019.

PODMIENKY ZRUŠENIA

Vratné sadzby. Storno poplatky v závislosti od termínu:

RIU hotels & resort, LOPESAN Hotels & resort, DUNAS hotels & resorts

 • do 20 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 5%
 • 19 – 15 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 25%
 • 14 – 8 dni pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 50%
 • 7 dni alebo menej pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 100%
 • no-show – 100%

Nevratné sadzby. Storno poplatok od objednania:

 • 100%

Vratné sadzby. Storno poplatky v závislosti od termínu:

SERVATUR hotels & resorts

 • do 20 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 5%
 • 19 – 15 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 25%
 • 14 dni alebo menej pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 100%
 • no-show – 100%

Nevratné sadzby. Storno poplatok od objednania:

 • 100%

Vratné sadzby. Storno poplatky v závislosti od termínu:

ostatné hotely a rezorty

 • do 20 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 5%
 • 19 – 10 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 50%
 • 9 dni alebo menej pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – 100%
 • no-show – 100%

Nevratné sadzby. Storno poplatok od objednania:

 • 100%

PLATOBNÉ PODMIENKY

Vratné sadzby

 • 5% platba vopred pri objednávke
 • doplatok do 20 dní pred príchodom

Nevratné sadzby

 • 100% platba vopred pri objednávke

ZMENY V REZERVÁCII

 • mená klientov do 2 dní pred príchodom (12:00 miestneho času v hoteli) – zdarma
 • dátumy príchodu alebo odchodu do 20 dní pred príchodom – zdarma (s výnimkou rozdielu cien)

V ojedinelých prípadoch si vyhradzujeme právo zmeny stornovacích a platobných podmienok.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY UBYTOVANIA

1) Informujeme Vás, že na recepcii ste povinný predložiť túto dokumentáciu:

a. Úradný doklad totožnosti (občiansky preukaz pre občanov EÚ alebo pas).

b. Rezervačný poukaz.

c. V prípade, že uvedenú dokumentáciu nepredložíte na recepcii, hotel nebude schopný napraviť akúkoľvek chybu súvisiacu s rezerváciou, ( sadzba, počet osôb a / alebo služieb, ktoré sú zmluvne dohodnuté) a požiada vás o zaplatenie za rezerváciu v hoteli

2) Všeobecne platí, že registrácia je od 15.00 hod. Vaša rezervácia je platná do 18:00 v deň príchodu. V prípade, že plánujete prísť neskôr alebo skôr, ako je uvedené a neuvediete to pri rezervácii, zavolajte prosíme na hotel čo najskôr.

3) V prípade výberu priamej platby na recepcii musíte zaplatiť pri registrácii.

4) Doprava a transfery nie sú zahrnuté v cene tejto rezervácie.

5) Hotel sa bude snažiť splniť špeciálne priania klientov v závislosti od dostupnosti a možností. Pre viac informácií kontaktujte hotel.

6) Rezervačné ceny zahŕňajú miestne dane, pokiaľ nie je výslovne uvedené ich opomenutie. Každá iná daň alebo sadzba sa musí zaplatiť samostatne v hoteli.

7) Pri platbách v hotovosti sa účtuje hodnota platby v miestnej mene hotela vo výške kurzu uverejneného na hotelovej recepcii. V niektorých hotely si môžete vybrať menu, v ktorej by ste chceli zaplatiť útratu počas pobytu kartou.

8) V súlade so španielskymi daňovými predpismi španielski občania nemôžu platiť v hoteloch v Španielsku v hotovosti sumu rovnajúcu sa alebo vyššiu ako 2 500 Eur. Pre cudzincov je limit 15.000 Eur.

9) V mexických hoteloch, v súlade s mexickými daňovými úradmi, americké dolárové bankovky nebudú akceptované alebo vymenené.

10) Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam spôsobeným zmenou výmenných kurzov a možným výkyvom výmenných kurzov, odporúčame vám zaplatiť za rezerváciu vopred (keď je to možné).

11) Upozorňujeme hostí, že vo všetkých hoteloch sa vyžaduje počas večere neformálne oblečenie.

12) Pobyt s domácimi zvieratami na hoteloch nie je možný, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Vodiace psy sú na hoteloch akceptované na základe predchádzajúceho oznámenia.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako platím za ubytovanie?

Platba sa vykonáva na základe zaslanej faktúry. Neplaťte prosím, kým nedostanete faktúru / potvrdenie rezervácie. Po obdržaní faktúry od nás bude Vaša rezervácia potvrdená.

Zaplatím plnú cenu ubytovania?

Nie, zaplatíte 5% zálohu na cenu ubytovania. Po potvrdení rezervácie obdržíte faktúru. Potom máte 2 pracovné dni na zaplatenie platby vopred. Ak nedostaneme finančné prostriedky v stanovenej lehote, Vaša rezervácia bude zrušená.

Keď zaplatím zvyšok ceny?

Zvyšná suma za ubytovanie sa musí uskutočniť najneskôr 20 dní pred začiatkom ubytovania. Suma je považovaná za uhradenú v momente pripísania finančných prostriedkov na náš účet. Majte na pamäti, že prevod peňazí z vašej banky môže trvať 2-3 pracovné dni. Ak nedostaneme finančné prostriedky v stanovenej lehote, Vaša rezervácia bude zrušená.

Máte aj nevratné sadzby?

Áno. Môžete si vybrať možnosť nevratnej platby. V prípade nenávratnej platby zaplatíte plnú cenu v lehote stanovenej pre platbu vopred. Pri nevratných sadzbách dostanete 2% zľavu. Túto možnosť môžete vidieť na faktúre.

Je možné platiť kartou?

Nie, v tomto okamihu môžete platiť len bankovým prevodom.

Môžem upraviť svoju rezerváciu?

Áno. Zmeny v rezervácii sú možné do 2 dní pred príchodom. V rezervácii je možné zmeniť meno cestujúceho bezplatne. Zmena dátumu môže byť vykonaná do 20 dní pred príchodom, v závislosti od dostupnosti. V prípade zmeny termínu je klient povinný v novom termíne zaplatiť rozdiel medzi pôvodnou cenou a aktuálnou cenou za ubytovanie.