Servisné číslo 0949 256 799, 0904 646 932

Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko.

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc.

Celé dnešné územie štátu patrilo k rímskonemeckej ríši počas celej jej existencie (10. stor. – 1806). Okrem toho Česko – podobne ako Uhorsko – v rokoch 1526–1918 patrilo k habsburskej monarchii, teda rakúskej monarchii, a tým pádom bolo v rokoch 1804–1867 zároveň súčasťou Rakúskeho cisárstva, v rokoch 1867–1918 bolo zároveň súčasťou Rakúsko-Uhorska.

Najznámejšie, najvyhľadávanejšie a aj najväčšie z českých pamiatok s puncom UNESCO sú historické jadrá štyroch miest: Prahy, Českého Krumlova, Kutnej Hory a Telča. Ponúkajú očarujúce prechádzky naprieč všetkými architektonickými štýlmi strednej Európy. Nechajte sa okúzliť Pražským hradom s katedrálou sv. Víta, Starým Mestom so Staromestským námestím a bývalým židovským mestom s množstvom synagóg, i jedinečnými barokovými pamiatkami na čele s chrámom sv. Mikuláša na Malej Strane. Neopakovateľné čaro majú aj krivolaké uličky a romantické zákutia Českého Krumlova s hradom a zámkom, v ktorom sa ukrýva vzácne barokové divadlo.

V Kutnej Hore stojí za poznanie historické jadro mesta s gotickým kostolom sv. Barbory, ako aj katedrála Panny Márie v mestskej časti Sedlec. Na jej barokovej prestavbe sa na začiatku 18. storočia podieľal povestný architekt Ján Blažej Santini. A napokon renesančný klenot medzi českými mestami – Telč, jedinečné celistvo dochované stredoveké mesto s vodným opevnením, zámkom a námestím, obklopeným malebnými domami s renesančnými a barokovými štítmi. Ak ste ešte nikdy nezažili rozprávkové kulisy v realite, tu sa tak rozhodne budete cítiť.

Na južnej Morave môžete obdivovať Lednicko-valtický areál, považovaný za najrozsiahlejšiu umelo vytvorenú krajinu v Európe. Baroková a novogotická architektúra dvoch zámkov sa snúbi s menšími stavbami v romantickom duchu a s rozsiahlymi lesmi a parkami, upravenými podľa princípov anglického krajinárstva. Ak vás lákajú sedliacke stavby, mali by ste navštíviť Holašovice, tradičnú dedinu s niekoľkými desiatkami domov z 18. až 19. storočia v originálnom štýle juhočeského vidieckeho baroka. Popri záplave zážitkov a pocitov z iných miest vám možno bude pripadať dosť obyčajná, ale verte, že inú takúto pamiatku medzi pamiatkami UNESCO nenájdete na celom svete.

Miesta, ktoré môžete navštíviť vrámci našich výletov alebo si v nich zakúpiť ubytovanie.